Energetyka jądrowa na świecie

Energetyka jądrowa jest źródłem 10% całkowitej energii elektrycznej na świecie i obecnie korzysta z niej ponad 30 krajów. Największy udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej wynosił aż 17% i miał miejsce w roku 1993. Energię jądrową najczęściej otrzymuje się w wyniku rozszczepienia jąder atomowych w reaktorach jądrowych w elektrowniach jądrowych oraz na okrętach jądrowych. Energetyka jądrowa to jednak nie tylko wytwarzanie energii, ale także składowanie odpadów jądrowych, przeróbka paliwa jądrowego oraz wydobywanie uranu.

W latach 50. XX wieku powstały pierwsze elektrownie jądrowe, jednak na ich rozwój trzeba było jeszcze poczekać, gdyż w tamtym okresie to spalanie kopalin było podstawowym źródłem pozyskiwania energii. Energetyka jądrowa zaczęła się prężnie rozwijać dopiero w drugiej połowie lat 60., jednak rozwój ten został zatrzymany po katastrofie w Czarnobylu.

Współcześnie można zaobserwować coraz większe zainteresowanie energetyką jądrową oraz nowe plany co do jej rozwoju i wykorzystania.

rozcieńczalniki do farb