Wady i zalety energetyki jądrowej

www.pixel-reklamy.pl

Energetyka jądrowa jest dosyć kontrowersyjnym rozwiązaniem w kwestii pozyskiwania energii elektrycznej i ma tyle zwolenników co przeciwników. Najważniejszym zarzutem wobec energetyki jądrowej jest kwestia powstawania, transportu oraz składowania odpadów promieniotwórczych. Tylko elektrownie jądrowe produkują wysokoaktywne odpady. Z drugiej jednak strony ilość odpadów radioaktywnych jakie są produkowane przez elektrownie jest znikoma i wynosi około 12 beczek rocznie.

Dla porównania elektrownie węglowe rocznie produkują 120 000 beczek takich odpadów. Co prawda nie są to odpady radioaktywne, ale także zawierają izotopy promieniotwórcze. Innym zarzutem wobec elektrowni jądrowych są ogromne koszty związane z ich zamknięciem oraz utylizacją pozostałości po niej. Dlatego też każda elektrownia jądrowa tworzy swój własny fundusz, na który wpłaca część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży prądu.

Pieniądze te będą wykorzystane w przypadku potrzeby utylizacji konkretnej elektrowni.

ekodel.com